• Hlavicka Bg

Program

Začiatok Súťaž Kolo Počet párov Počet tancov Počet na parkete Počet skupín
09:00 Otvorenie sály
09:30 - 10:00 Prezentácia Juniori I, Do 21
12:45 - 13:15 Prezentácia Juniori II, Mládež
14:45 - 15:15 Prezentácia Dospelí
16:00 - 16:15 Prezentácia - nasadené páry (*), Seniori I+II
9:40 - 10:15 Roztancovanie Juniori I, Do 21
10:00 - 10:25 Porada rozhodcov
10:30 - 10:40 Otvorenie MSR, nástup Jun I
10:40 MSR JUN I LAT 1.Kolo 24 5 8 3
11:10 MSR Do 21 LAT 1.Kolo 17 5 9 2
11:30 MSR JUN I LAT Semifinále 12 5 6 2
11:50 MSR Do 21 LAT Semifinále 11 5 6 2
12:10 MSR JUN I LAT Finále 6 5 6 1
12:20 MSR Do 21 LAT Finále 6 5 6 1
12:30 - 12:45 Vyhlásenie výsledkov Jun I, Do 21
13:00 - 13:45 Roztancovanie Juniori II, Mládež, Dospelí
13:45 - 14:00 Prestávka
14:00 - 14:05 Otvorenie MSR, nástup Jun II
14:05 MSR JUN II LAT 1.Kolo 25 5 9 3
14:35 MSR Mládež LAT 1.Kolo 26 5 9 3
15:05 MSR JUN II LAT 2.Kolo 18 5 10 2
15:25 MSR Mládež LAT 2.Kolo 19 5 10 2
15:45 - 15:55 Roztancovanie Dospelí, Seniori
15:55 MSR Dospelí LAT 1.Kolo 30 5 10 3
16:25 MSR JUN II LAT Semifinále 12 5 6 2
16:45 MSR Mládež LAT Semifinále 12 5 6 2
17:05 MSR Seniori I+II LAT Semifinále 11 5 11 1
17:15 MSR Dospelí LAT 2.Kolo 21 5 8 3
17:45 MSR Seniori I+II LAT Finále 6 5 6 1
17:55 - 18:10 Vyhlásenie výsledkov MSR Seniori
18:10 - 18:55 Prestávka
18:55 - 19:15 Galaprogram - nástup párov
19:15 MSR JUN II LAT Finále 6 5 6 1
19:25 - 19:35 Program FDT
19:35 - 19:45 Vyhlásenie výsledkov MSR Junior II
19:45 MSR Dospelí LAT Semifinále 12 5 6 2
20:05 MSR Mládež LAT Finále 6 5 6 1
20:15 - 20:25 Program
20:25 MSR Dospelí LAT Finále 6 5 2 3
20:55 - 21:00 Vyhlásenie SLP Juniori LAT 2016
21:00 - 21:05 Vyhlásenie SLP Dospelí LAT 2016
21:05 - 21:15 Program
21:15 - 21:35 Vyhlásenie výsledkov MSR Mládež, Dospelí

 

msr01
msr02
msr03
msr04
msr05
msr06
msr07
msr08
msr09
msr10
msr11
msr12
msr13
msr14
msr15
msr16
msr17
msr18
msr19
msr20
msr21
msr22
msr23
msr24
msr25
msr26
msr27
msr28
msr29
msr30
msr31
msr32
msr33
msr34
msr35
msr36
msr37
msr38
msr39
msr40
msr41
msr42

Vytvorené systémom Tancujeme.com