• Hlavicka Bg

Program

Začiatok Program
08:30 Otvorenie sály
09:00 – 09:30 prezentácia Juniori I, Do 21, Seniori III
09:00 – 09:40 roztancovanie Juniori I, Do 21
09:30 - 09:35 prezentácia rozhodcov
09:35 – 09:50 porada rozhodcov, losovanie rozhodcov
10:00 1. kolo Juniori I
  1. kolo Do 21
  1. kolo Seniori III
13:00 vyhlásenie výsledkov Juniori I, Do 21, Seniori III
13:00 – 13:30 prezentácia Junior II, Mládež, Seniori II
13:30 – 14:15 roztancovanie Junior II, Mládež, Seniori II
14:15 – 14:25 porada rozhodcov
14:30 1.kolo Junior II
  1.kolo Mládež
  1.kolo Seniori II
14:45 – 15:00 prezentácia Dospelí, Seniori I
  1.kolo Dospelí, Seniori I
17:30 - 18:00 prezentácia a priestorové skúšky Formácií
   
GALAVEČER  
19:00 slávnostné otvorenie, nástup párov
  finále Junior II
  semifinále Dospelí
  finále Mládež
  finále Dospelí
  finále Formácií
22:05 koniec súťaže

              

msr01
msr02
msr03
msr04
msr05
msr06
msr07
msr08
msr09
msr10
msr11
msr12
msr13
msr14
msr15
msr16
msr17
msr18
msr19
msr20
msr21
msr22
msr23
msr24
msr25
msr26
msr27
msr28
msr29
msr30
msr31
msr32
msr33
msr34
msr35
msr36
msr37
msr38
msr39
msr40
msr41
msr42

Vytvorené systémom Tancujeme.com