• Hlavicka Bg

Program

Začiatok Súťaž Kolo Počet párov Počet tancov Počet na parkete Počet skupín
08:30 Otvorenie sály
09:00 - 9:30 Prezentácia Juniori I, Do 21
13:30 - 14:00 Prezentácia Junior II, Mládež
15:30 - 15:40 Prezentácia Seniori III
17:00 - 17:15 Prezentácia Dospelí, Seniori I, Seniori II 
09:30 - 9:55 Porada rozhodcov
10:00 - 10:10 Otvorenie MSR 
10:10 MSR JUN I LAT 1.Kolo 31 5 11 3
10:40 MSR Do 21 LAT 1.Kolo 27 5 9 3
11:10 MSR JUN I LAT 2.Kolo 21 5 11 2
11:30 MSR Do 21 LAT 2.Kolo 19 5 10 2
11:50 MSR JUN I LAT Semifinále 12 5 6 2
12:10 - 12:20 Prestávka
12:20 MSR Do 21 LAT Semifinále 12 5 6 2
12:50 MSR JUN I LAT Finále 6 5 6 1
13:00 MSR Do 21 LAT Finále 6 5 2 3
13:30 - 13:55 Vyhlásenie výsledkov Juniori I, Do 21
13:55 - 14:25 Prestávka, roztancovanie
14:25 - 14:30 Otvorenie popoludňajšej časti
14:30 MSR Mládež LAT 1.Kolo 26 5 9 3
15:00 MSR JUN II LAT 1.Kolo 23 5 12 2
15:20 MSR Mládež LAT 2.Kolo 19 5 10 2
15:40 MSR JUN II LAT Semifinále 12 5 6 2
16:00 MSR Mládež LAT Semifinále 12 5 6 2
16:20 - 16:30 Prestávka, roztancovanie Seniori III
16:30 MSR SENIORI III LAT Finále 3 5 3 1
16:40 MSR JUN II LAT Finále 6 5 6 1
16:50 MSR Mládež LAT Finále 6 5 6 1
17:00 - 17:30 Vyhlásenie výsledkov Seniori III, Juniori II, Mládež
17:30 - 18:10 Prestávka, roztancovanie
18:10 - 18:25 GALAPROGRAM
18:25 MSR Dospelí LAT 1.Kolo 19 5 10 2
18:45 MSR SENIORI II LAT Finále 3 5 3 1
18:55 MSR Dospelí LAT Semifinále 12 5 6 2
19:25 MSR SENIORI I LAT Finále 3 5 3 1
19:35 - 19:45 Show
19:45 MSR Dospelí LAT Finále 6 5 2 3
20:15 - 20:45 Vyhlásenie výsledkov Seniori II, Seniori I, Dospelí
20:45 - 20:50 Záver MSR

 

msr01
msr02
msr03
msr04
msr05
msr06
msr07
msr08
msr09
msr10
msr11
msr12
msr13
msr14
msr15
msr16
msr17
msr18
msr19
msr20
msr21
msr22
msr23
msr24
msr25
msr26
msr27
msr28
msr29
msr30
msr31
msr32
msr33
msr34
msr35
msr36
msr37
msr38
msr39
msr40
msr41
msr42

Vytvorené systémom Tancujeme.com